Content Manager Assistant for PlayStation®

Asystent menedżera zawartości dla PlayStation® to program komputerowy, który umożliwia transfer danych pomiędzy systemem PlayStation®Vita lub systemem PlayStation®Vita TV* a komputerem. Instalując program na komputerze, możesz kopiować zawartość z komputera do systemu PS Vita/PS TV oraz wykonywać kopię zapasową danych z systemu PS Vita/PS TV na komputerze.

*System PlayStation®TV jest w niektórych krajach i regionach sprzedawany jako system PlayStation®Vita TV. Niezależnie od nazwy, te systemy są nazywane systemami "PS TV" w tej witrynie internetowej.s

Pobierz najnowszą wersję(Mac OS)

Użytkownicy systemu Mac OS X Leopard

Kliknij tutaj, aby pobrać wersję dla systemu Windows.

Główne funkcje

Wykonywanie kopii zapasowych zapisanych danych i danych aplikacji (gier)

Można wykonywać na komputerze kopie zapasowe zapisanych danych gier, w które grano w systemie PS Vita/PS TV, oraz danych aplikacji (gier) zakupionych w sklepie PlayStation®Store.

Kopiowanie plików muzyki, obrazów i zawartości wideo

Można wyświetlać listy plików muzyki, obrazów i zawartości wideo zapisane na komputerze oraz przesyłać pliki do systemu PS Vita/PS TV. Można również przesyłać takie pliki w odwrotną stronę.

Wykonywanie kopii zapasowych plików systemowych

Można wykonywać na komputerze kopie zapasowe plików systemowych zapisanych na karcie pamięci systemu PS Vita lub w pamięci samego systemu.

Wykonywanie aktualizacji oprogramowania systemu PS Vita

Jeśli nie można skorzystać z punktu dostępu do sieci Wi-Fi, można przeprowadzić aktualizację oprogramowania systemu PS Vita za pośrednictwem komputera połączonego z Internetem.

W celu uzyskania szczegółowych instrukcji obsługi każdej funkcji, a także informacji o innych funkcjach, patrz Podręcznik użytkownika każdego systemu.

Instalowanie i odinstalowanie w systemie Mac OS

Instalowanie

Pobierz tutaj aplikację instalacyjną. Po otwarciu instalatora pojawi się okno instalacji Kreatora menedżera zawartości dla PlayStation®. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie w celu przeprowadzenia instalacji.

 • Po zakończeniu instalacji, podczas pierwszego uruchomienia Asystenta menedżera zawartości dla PlayStation® pojawi się komunikat o utworzeniu bazy danych systemu PS Vita/PS TV.

Odinstalowanie

W oknie programu Finder wybierz kolejno pozycje [Idź] > [Programy], a następnie przeciągnij element [Kreator menedżera zawartości] do kosza. Pliki danych użytkownika oraz ustawień mogą wprawdzie pozostać na komputerze Mac, jednak można usunąć je ręcznie, usuwając następujące elementy:

 • Plik ustawień:
  /Users/[User name]/Library/Preferences/jp.co.scei.ContentManagerAssistant.plist
 • Folder zawierający bazę danych:
  /Users/[User name]/Library/Application Support/Sony Corporation/Content Manager Assistant
 • Ustawienia początkowe przy logowaniu (wymagane są uprawnienia administratora):
  [Preferencje systemowe] > [Użytkownicy i grupy] > [Logowanie] > [Kreator menedżera zawartości (wszyscy użytkownicy)]

Nazwy folderów i elementów mogą się różnić w zależności od wersji używanego systemu operacyjnego.

Środowisko działania

System PS Vita/PS TV

 • Wersja oprogramowania systemu – 1.60 lub późniejsza

Komputer Mac

 • Jeden z następujących systemów operacyjnych:
  - OS X Yosemite 10.10 lub nowszy
  - OS X Mavericks 10.9.5 lub nowszy
  - OS X Mountain Lion 10.8.5 lub nowszy
  - OS X Lion 10.7.5 lub nowszy
  - Mac OS X Snow Leopard 10.6.8 lub nowszy
  - Mac OS X El Capitan
 • Procesor Intel® Core™ Duo 1.83 GHz lub mocniejszy
 • Co najmniej 40 MB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Co najmniej 512 MB pamięci RAM
 • Port zgodny ze standardem USB 2.0 oraz przewód USB*1 lub połączenie z siecią domową*2 (stosowane do podłączenia systemu PS Vita/PS TV)
  *1 System PS TV nie może zostać podłączony przez przewód USB.
  *2 W celu podłączenia systemu PS Vita/PS TV przy użyciu Wi-Fi niezbędny jest punkt dostępu Wi-Fi.
 • Połączenie z Internetem

Informacje na temat pomocy technicznej

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji Kreator menedżera zawartości dla PlayStation® skorzystaj z sekcji pomocy technicznej w niniejszej witrynie internetowej.

 • " Znak rodziny PlayStation" i "PlayStation" to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy Sony Interactive Entertainment Inc.
 • Intel and Intel Core are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.
 • Mac, Mac OS oraz OS X są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w USA oraz innych krajach.
 • Nazwy wszelkich innych systemów lub produktów zazwyczaj stanowią zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe odpowiednich twórców i producentów.