Content Manager Assistant for PlayStation®

Meddelanden

Från och med den 2:a oktober, 2014, kommer inte längre Innehållshanterarassistent för PlayStation® att stödjas i följande operativsystem.

  • Microsoft® Windows® XP

När stödet har upphört tillhandahålls inte längre några uppdateringar för Innehållshanterarassistent för PlayStation®. Du kan fortsätta använda Innehållshanterarassistent för PlayStation® även efter att stödet har upphört. Däremot kommer inte nya programfunktioner som ges ut med uppdateringar att vara tillgängliga så länge som du använder den äldre versionen, dessutom ökar säkerhetsriskerna. Om du använder ett operativsystem som inte stöds bör du överväga att uppdatera till ett nyare.

Information om funktionsmiljön finns här.